Privacyverklaring

Privacyverklaring van Peter van Steen | tekstschrijver

Wanneer u mij mailt, schrijft of belt, ontvang ik enkele persoonsgegevens van u. Het zijn er niet veel, maar ik bewaar en verwerk die gegevens wel. In deze privacyverklaring kunt u lezen waarom dat gebeurt, wat er met die gegevens gebeurt en hoe u ze kunt laten aanpassen of verwijderen.

Welke persoonsgegevens verwerk ik?
Ik verwerk uw persoonsgegevens zodra u contact met mij opneemt. Dat kan zijn wanneer u mij belt, inhuurt als tekstschrijver of een geschreven tekst becommentarieert. Het gaat daarbij om uw voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en overige persoonsgegevens die u mij geeft, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.

Waarom verwerk ik uw persoonsgegevens?
Ik gebruik uw persoonsgegevens om contact met u te kunnen onderhouden, bijvoorbeeld om te kunnen bellen, mailen of post toe te sturen.

Wat doe ik niet met uw gegevens?
Ik verkoop uw gegevens niet en geef ze niet door aan anderen. Ook gebruik ik ze niet om uitgebreide profielen samen te stellen of om besluiten te nemen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Dat wil zeggen dat ik geen gebruik maak van computerprogramma’s of computersystemen waar geen mens meer aan te pas komt. Ik ben de enige die toegang tot uw gegevens heeft.

Hoe lang bewaar ik uw persoonsgegevens?
Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor ik uw gegevens heb verzameld. Wel ben ik als ondernemer wettelijk verplicht mijn administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren.

Hoe beveilig ik persoonsgegevens?
Ik heb alle normale, passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw gegevens tegen te gaan.

Wilt u uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?
Natuurlijk kunt u uw persoonsgegevens inzien en laten corrigeren of verwijderen. Neem dan contact met mij op.